Privaatsuspoliitika

PRIVAATSUSPOLIITIKA

Provan OÜ (edaspidi Provan) jaoks on oluline kaitsta klientide ja kasutajate privaatsust ning isikuandmeid. Sellest lähtuvalt oleme välja töötanud privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad kliendi andmete kogumist, avaldamist, edastamist ja talletamist. Privaatsuspoliitika hõlmab Provani ja www.pood.provan.ee isikuandmete töötlemist.

ISIKUANDMETE KOGUMINE JA KASUTAMINE

Provan kogub üksikisiku andmeid selleks, et teda tuvastada või võtta temaga vajadusel ühendust.
Töötleme järgmisi isikuandmeid:
• Personaalandmed ja kontaktandmed (ees-ja perekonnanimi, isikukood, postiaadress, telefoninumber, e-posti aadress, ettevõtte nimi);
• Internetiandmed (kasutusseansi andmed, küpsised, veebilehe logiandmed, IP-aadressid).
Kogutud isikuandmete abil saab Provan teavitada kliente uudistest, käimasolevatest kampaaniatest ja tulevatest sündmustest. Kliendil on võimalus ennast igal ajal eemaldada Provani uudiskirjaloendist.
Kasutame kogutud isikuandmeid ka tellitud kauba kohaletoimetamiseks ning muude kliendi ees võetud kohustuste täitmiseks. Kliendi paremate teenindus silmas pidades võib Provan avaldada teavet üksikute kasutajate kohta ka kolmandale osapoolele, kes osutab Provanile teenust ning on lepinguga kohustunud hoidma jagatud teavet konfidentsiaalsena. Kolmandaks osapooleks on näiteks kullerteenuse pakkuja.

ISIKUANDMETE SÄILITAMINE JA KAITSE

Provan säilitab isikuandmeid viisil, mis võimaldab isikut tuvastada seni, kuni see on vajalik eesmärgi täitmiseks, v.a seadusest tulenevad nõuded. Hävitamisele ja/või kustutamisele kuuluvad kõik isikuandmed, mille säilitamisel puudub eesmärk.
Kliendi isikuandmete kaitseks rakendab Provan kõiki ettevaatusabinõusid (seal hulgas administratiivseid, tehnilisi ja füüsilisi meetmeid). Isikuandmete muutmiseks ja töötlemiseks on juurdepääs ainult selleks volitatud isikutel.

PRIVAATSUSPOLIITIKA MUUDATUSED

Provan jätab endale õiguse vastavalt vajadusele ajakohastada ja muuta privaatsuspoliitika tingimusi.